כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר התייפח: "אבותינו לימדו אותנו לנהוג במסירות נפש, מהאינקוויזיציה ועד אושוויץ" | "הקב"ה הוא תקוותנו בכל דור ודור, רשעי ישראל ינחלו מפלה כואבת בדיוק כמו המן הרשע בשעתו" | האדמו"ר הורה לבחורים שקיבלו צווי גיוס לרקוד במרכז והקהל הכריז בקול: "בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים".

"אני מבטיח בזאת לתורה הקדושה, אנחנו נמסרו את הנפש למענך". כך כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א בנאום חוצב להבות אש שנשא במהלך הכנסת ספר תורה לבית מדרשו בבני ברק.

לאחר תפילת ערבית והבדלה יצא כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר לביקור בבית המרא דאתרא של בני ברק, הגרמי"ל לנדא שליט"א, שם שוחח עמו בענייני השעה וחיזק את ידיו במערכה על הכשרות המתנהלת בימים אלו בכל רחבי אירופה, כאשר שונאי ישראל מרימים ראש ופועלים לאסור את השחיטה היהודית המקובלת בידנו מדור דור.

לאחר מכן הגיע האדמו"ר לבית הנגיד ר' יחזקאל טעלער לכתוב את האות האחרונה בס"ת שהכניס הנגיד מיד לאחר מכן לבית המדרש הגדול דחסידי סאטמאר בבני ברק.

מאות חסידים המתינו ברחובה של עיר בסמוך לבית הנגיד, ויצאו הריקודים סוערים לכבודה של תורה עד לסיום התהלוכה בבית המדרש.

לאחר הכנסת ספר התורה לבית המדרש ואמירת אמירת "לדוד מזמור", התקיים מעמד אמרית 'לחיים' והרבי פנה לשאת מדברותיו הטהורות:

את תחילת דבריו הקדיש הרבי לעניינים העומדים על הפרק, ולחיזוק הקהילה הפורחת בארה"ק. לקראת סוף הדברות קודש דיבר האדמו"ר על גודל הזכיה להכניס ס"ת חדש לבית המדרש.

הרבי שליט"א פרץ בבכי תמרומים במשך דקות ארוכות, ובעודו מתייפח הוא נשא דברים נוקבים אודות המצב בו שרוי ציבור לומדי התורה בארה"ק, כאשר חברי ממשלת הזדון בראשותו של נתניהו מקדישים את כל עתותים ומנצלים את הסמכויות שבידיהם כדי להצר את רגליהם של לומדי התורה ולרדת לחייהם של שומרי המצוות.

בקול חנוק צעק הרבי מנהמת ליבו: "תורה תורה הכנסנו אותך עכשיו להיכל ואנחנו מתקשרים איתך, אני מבטיח לך בכל נימי נפשנו שאנחנו לא נתנתק ממך לעולם. כל רוחות שבעולם לא יזיזו אותנו ממך, ולא יהיה חלילה שום פירוד בינינו לבינך".

האדמו"ר לא חסך במילים חריפות מאוד אותן הטיח על בכירי הממשלה: "רשעי ישראל התכנסו יחד לנסות להפריד אותנו ממך, התורה. מטרתם היא "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך".

"עכשיו כאשר שמחנו בתורה הק', התקשרנו עם התורה ועם נותן התורה. אנחנו מבטיחים לך, נשאר נאמנים לך בכל מצב עד מסירות נפש ממש. נלך לכלא, נקבל באהבה מכות רצח, אך לא נתנתק ממך, התורה.

"עברנו כבר הרבה בשנות הגלות, מהאינקוויזיציה עד אושוויץ. אבותינו ואבות אבותינו חינכו אותנו למסרו את נפשם למענך, התורה הקדושה.

"יהיה מה שיהיה, רשעי ישראל לא יצליחו לנתק אותנו ממך, התורה. נשאר נאמנים לתורה בכל רמ"ח אברינו ושס"ה גידינו. לא נלך ח"ו למקום שמנתקים את עם ישראל מהתורה".

כ"ק מרן האדמו"ר הוסיף עוד: "התורה היא חיינו, ובלעדיה אין לנו חיים. נשמיע את זה בכל העולם כולו, ובכל ארה"ק מדן ועד באר שבע לכל כלל ישראל. אנחנו לא נתנתק ממך, "המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד". רשעי ישראל ינחלו מפלה, בדיוק כמו המן הרשע בשעתו. "תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור", גם בדורנו כמו אז ב"הדר קבלוהו". נקבל את התורה הקדושה בשלימות, עדי נזכה לגאולת ישראל".

הציבור שהתעורר מאוד מהדברים הנרגשים שנשא האדמו"ר מנהמת ליבו פצח בריקוד "ברוך הוא אלוקינו… והבדלינו מן התועים ונתן לנו תורת אמת".

בהמשך ביקש האדמו"ר מבחורי הישיבה שכבר קיבלו צווי גיוס לרדת מהפרנצ'ס לרקוד במרכז בית המדרש. במשך חצי שעה רקדו הבחורים את השיר המפורסם: "ה' הוא מלכינו ולו אנו עבדים. תורתנו הקדושה היא חיינו, ולה אנו משעובדים. בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים, ובחוקותיהם אין אנו משתתפים. בדרך התורה נלך באש ובמים, ונקדש שם שמים".

הריקודים הסוערים נמשכו עד השעה 2:45 לפנות בוקר, כשהקהל הקדוש נושא תפילה ומייחל בכל ליבו שהבטחת האדמו"ר למפלת המן הרשע תתגשם כבר היום ואוהבי התורה יוכלו לנשום לרווחה לנוכח הרווח וההצלה שיעמוד ליהודים במהרה.

האזינו לנאום חוצב הלהבות