ביום חמישי ביום הילולת של כ"ק מרן האדמו"ר ה'ישועת משה' מוזי'ניץ זי"ע עלה לפקוד את ציונו הק' בבית החיים ויז'ניץ חתנו כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א • אחרי אמירת מזמורי התהילים כנהוג השתטח על הציון והעתיר לישועת הכלל והפרט • צלם המסע שוקי לרר תיעד