בערב שבת אחה"צ הגיע לבית האכסניה כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א לביקור מיוחד אצל גיסו כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א • הגיסים שליט"א שוחחו בענייני מקוואות וההיסטוריה של המקווה בעיירה בעלזא • לאחר ששתו לחיים נפרדו הצדיקים לחיים ולשלום • תיעוד