אלפי חסידי סאטמאר שבתו בשבת האחרונה בבני ברק בצל כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א לרגל שבת שבע ברכות לבן הרה"צ חיים צבי מייזליש שליט"א | התפילות התקיימו בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון סאטמאר, והשולחנות בהיכל האירועים הענק ברמת אלחנן | צלמי המסע שוקי לרר ויוסי גולדברגר תיעדו את הסעודה-שלישית וסדר ההבדלה

01 סעודה שלישית 1 01 סעודה שלישית 3 02 מעריב מוצ''ש 3 03 בההדלה 01 03 בההדלה 02 03 בההדלה 03 03 בההדלה 05 03 בההדלה 08 03 בההדלה 09 03 בההדלה 10 03 בההדלה 12