המונים השתתפו בחגיגת הכנסת ספר תורה שנתרם על ידי הנדיב הרב יחזקאל משולם טלר לבית המדרש הגדול דחסידי סאטמאר | המעמד התקיים בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א | כמנהג חצר הקודש סאטמאר רקד האדמו"ר עם הספר תורה כסדר הריקודים בשמחת תורה בהקפות | צלמי המסע שוקי לרר ויוסי גולדברגר תיעדו

06 הכנסת ס''ת ח''א 01 06 הכנסת ס''ת ח''א 02 06 הכנסת ס''ת ח''א 03 06 הכנסת ס''ת ח''א 04 06 הכנסת ס''ת ח''א 05 06 הכנסת ס''ת ח''א 07 06 הכנסת ס''ת ח''א 09 06 הכנסת ס''ת ח''א 10 06 הכנסת ס''ת ח''א 12 06 הכנסת ס''ת ח''א 13 06 הכנסת ס''ת ח''א 14 06 הכנסת ס''ת ח''א 16 06 הכנסת ס''ת ח''א 19 06 הכנסת ס''ת ח''א 20 06 הכנסת ס''ת ח''א 23 06 הכנסת ס''ת ח''א 26 06 הכנסת ס''ת ח''א 27 06 הכנסת ס''ת ח''א 28 06 הכנסת ס''ת ח''א 31 06 הכנסת ס''ת ח''א 32 06 הכנסת ס''ת ח''א 35 06 הכנסת ס''ת ח''א 36 06 הכנסת ס''ת ח''א 38 06 הכנסת ס''ת ח''א 39 06 הכנסת ס''ת ח''א 42 06 הכנסת ס''ת ח''א 43 06 הכנסת ס''ת ח''א 44 07 הכנסת ס''ת ח''ב 01 07 הכנסת ס''ת ח''ב 05 07 הכנסת ס''ת ח''ב 07 07 הכנסת ס''ת ח''ב 10 07 הכנסת ס''ת ח''ב 11 07 הכנסת ס''ת ח''ב 12 07 הכנסת ס''ת ח''ב 13 07 הכנסת ס''ת ח''ב 14 07 הכנסת ס''ת ח''ב 16 07 הכנסת ס''ת ח''ב 18 07 הכנסת ס''ת ח''ב 20 07 הכנסת ס''ת ח''ב 21 07 הכנסת ס''ת ח''ב 22 07 הכנסת ס''ת ח''ב 24 07 הכנסת ס''ת ח''ב 27 07 הכנסת ס''ת ח''ב 30 07 הכנסת ס''ת ח''ב 32 07 הכנסת ס''ת ח''ב 34 07 הכנסת ס''ת ח''ב 36 07 הכנסת ס''ת ח''ב 39 07 הכנסת ס''ת ח''ב 40 07 הכנסת ס''ת ח''ב 43 07 הכנסת ס''ת ח''ב 44 07 הכנסת ס''ת ח''ב 45 07 הכנסת ס''ת ח''ב 46 07 הכנסת ס''ת ח''ב 51 07 הכנסת ס''ת ח''ב 53 07 הכנסת ס''ת ח''ב 54 07 הכנסת ס''ת ח''ב 56 07 הכנסת ס''ת ח''ב 57 07 הכנסת ס''ת ח''ב 58 07 הכנסת ס''ת ח''ב 59