ילדי ת"ת סאטמאר בבני ברק הצטרפו לתפילת שחרית אצל כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א | לאחר התפילה נשא בפניהם האדמו"ר שליט"א דברות קודש | צאן הקדשים עברו לפני האדמו"ר לקבלת שי ומזכרת | צלמי המסע שוקי לרר ויוסי גולדברגר תיעדו

08 שחרית 01 08 שחרית 03 08 שחרית 05 08 שחרית 07 08 שחרית 11 08 שחרית 12 08 שחרית 16 08 שחרית 18 08 שחרית 19 08 שחרית 20 08 שחרית 21 08 שחרית 23 08 שחרית 25 08 שחרית 28 08 שחרית 31 08 שחרית 32 08 שחרית 33 08 שחרית 35 08 שחרית 36 08 שחרית 40 08 שחרית 43 08 שחרית 46 08 שחרית 47 08 שחרית 48 08 שחרית 51 08 שחרית 52