מעמד רב רושם בהנחת אבן הפינה לבית חינוך בבני ברק בראשות כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א | אדמו"רי ורבני העיר כיבדו בהשתתפותם את המעמד ואף נטלו חלק ביציקת אבן הפינה | בסיום האירוע התרוממו כולם לריקוד של מצוה לקול שירת האלפים שנתכנסו למעמד | צלמי המסע שוקי לרר ויוסי גולדברגר תיעדו