כ''ק אדמו''ר מסכוטשוב שליט''א הגיע למעונו של כ''ק גאב''ד ירושלים להזמינו לשמחת נישואי בנו | השניים שוחחו בשברי תורה ובעניני השעה - תיעוד