כ''ק אדמו''ר מהרי''ד מלעלוב שליט''א מבקר בימים אלו באנטוורפן לטובת מוסדותיו , האדמו''ר שבת במקום בשבת האחרונה וכן ביקר בבתיהם של רבני העיר - תיעוד