מאות חסידי וויען ותושבי ב''פ נטלו חלק בדרשת ז' אדר שמסר כ''ק אדמו''ר מוויען שליט''א בהיכל בית מדרשו בב''פ לאחר הדרשה ערך האדמו''ר טיש לחיים וחילק שיריים לנוכחים - צילום מערכת אידישע טעגליכע נייעס