זה בית מדרשו בוויליאמסבורג, לא בבארא פארק, ומאות האנשים הם ע"פ רוב מ'וויליאמסבורג. הגם שרואים שם רבנים חשובים גם מבארא פארק וגם ממאנסי.