מאות חסידים ואנשי מעשה ובראשם קהל חסידי דושינסקיא נטלו חלק בשמחת הנישואין לבנו של כ''ק מרן אדמו''ר מדושינסקיא שליט''א עם בת הגאון רבי יעקב פלדמן בן הנה''ח ר' חיים משה פלדמן הי''ו שנערכה בבארא פארק • את שולחן המזרח פיארו אדמורי''ם ורבנים • צפו בגלריה ענקית שמגישים הערשי רובינשטיין ומאיר הלטובסקי