מדהים מדהים!!!!
שני צדיקים שנתחברו יחדיו.
הרב גרוסמן והרב פרנקל.
אשריכם ישראל