כ''ק אדמו''ר מקאלוב שליט''א יצא למסע הקודש לקבר אבותיו להעתיר לישועתן של ישראל , כ''ק אדמו''ר שליט''א נסע לרגל הילולת זקינו הרה''ק ר' יצחק אייזיק מקאליב זיע''א , בשב''ק שבת האדמו''ר בעיירת דינוב בפולין ובמוצ''ש יצא להשתטח על ציונו של הרה''ק מקאליב בעיירת קאליב בהונגריה - גלריה