ראשי ישיבת סלבודקה בקריאת המגילה ● צילום: שוקי לרר

ראש ישיבת סלבודקה קריאת מגילה פורים תשעד (1)

ראש ישיבת סלבודקה קריאת מגילה פורים תשעד (2)

ראש ישיבת סלבודקה קריאת מגילה פורים תשעד (3)

ראש ישיבת סלבודקה קריאת מגילה פורים תשעד (4)

ראש ישיבת סלבודקה קריאת מגילה פורים תשעד (5)

ראש ישיבת סלבודקה קריאת מגילה פורים תשעד (6)

ראש ישיבת סלבודקה קריאת מגילה פורים תשעד (7)

ראש ישיבת סלבודקה קריאת מגילה פורים תשעד (8)

ראש ישיבת סלבודקה קריאת מגילה פורים תשעד (9)

ראש ישיבת סלבודקה קריאת מגילה פורים תשעד (10)

ראש ישיבת סלבודקה קריאת מגילה פורים תשעד (11)