הרב מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת 'כסא רחמים' בקריאת המגילה ● צילום: שוקי לרר

הרב מאיר מזוז קריאת מגילה פורים תשעד (1)

הרב מאיר מזוז קריאת מגילה פורים תשעד (2)

הרב מאיר מזוז קריאת מגילה פורים תשעד (3)

הרב מאיר מזוז קריאת מגילה פורים תשעד (4)

הרב מאיר מזוז קריאת מגילה פורים תשעד (5)

הרב מאיר מזוז קריאת מגילה פורים תשעד (6)

הרב מאיר מזוז קריאת מגילה פורים תשעד (7)