הרב שמעון בעדני והרב בן שמעון בקריאת המגילה ● צילום: שוקי לרר

הרב שמעון בעדני והרב בן שמעון קריאת מגילה פורים תשעד (1)

הרב שמעון בעדני והרב בן שמעון קריאת מגילה פורים תשעד (2)

הרב שמעון בעדני והרב בן שמעון קריאת מגילה פורים תשעד (3)

הרב שמעון בעדני והרב בן שמעון קריאת מגילה פורים תשעד (4)

הרב שמעון בעדני והרב בן שמעון קריאת מגילה פורים תשעד (5)

הרב שמעון בעדני והרב בן שמעון קריאת מגילה פורים תשעד (6)

הרב שמעון בעדני והרב בן שמעון קריאת מגילה פורים תשעד (7)

הרב שמעון בעדני והרב בן שמעון קריאת מגילה פורים תשעד (8)