אלפי חסידי בעלזא נטלו חלק בעריכת השולחן לכבוד פורים של כ''ק מרן אדמו''ר מבעלזא שליט''א בהיכל א גרויסע שטוב בקרית בעלזא בירושלים - צילום שוקי לרר