צפו בעריכת שולחן משתה היין של כ''ק אדמו''ר מתולדות אברהם יצחק שליט''א בבית מדרשו ברח' עונג שבת במאה שערים - צילום שוקי לרר