צפו בגלריה מחג הפורים אצל כ''ק אדמו''ר מצאנז ז'מיגראד שליט''א בבית מדרשו באנטוורפן