קהל חסידי ואוהדי בית סטריקוב נטלו חלק במשתה היין שערך כ''ק אדמו''ר מסטריקוב שליט''א בבית מדרשו ברח' צפניה בירושלים - תיעוד