וואוו וידאו חזקקק

מדהים לראות את הדבקות והשמחה.
בקיצור וידאו מטלטל.

הוא תמיד עשה לי רושם של אחד האדמורי"ם הרציניים בדורינו.