צפו במשתה היין שערך כ''ק אדמו''ר מזוועהיל שליט''א בהיכל בית מדרשו בשכונת בית ישראל בירושלים - צילום שוקי לרר