מאות חסידי באבוב נטלו חלק בעריכת השולחן של כ''ק אדמו''ר מבאבוב שליט''א לכבוד פורים בהיכל בית המדרש הגדול באבוב בב''פ