קהל חסידי שומרי אמונים נטלו חלק בקריאת הגילה ומשתה היין ע''י כ''ק אדמו''ר משומרי אמונים שליט''א - צילום שוקי לרר