צפו בגלריה מטיש שושן פורים אצל כ''ק אדמו''ר מקראלי שליט''א בהיכל בית מדרשו בויליאמסבורג