מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בעריכת שולחנו של כ''ק אדמו''ר מוויען שליט''א בהיכל בית מדרשו בב''פ - תיעוד