קהל רב השתתף בעריכת שולחנו של אב''ד תולדות יהודה הגאון רבי מרדכי זילבער בהיכל בית מדרשו בב''פ - צילום מערכת אידישע טעגליכע נייעס