ולשנותה ביום • גם ביום הפורים התכנסו אלפי חסידי בעלזא בבית המדרש הגדול לקריאת המגילה • צילום: שוקי לרר

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (1)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (2)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (3)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (4)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (5)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (6)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (7)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (8)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (9)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (10)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (11)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (12)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (13)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (14)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (15)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (16)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (17)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (18)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (19)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (20)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (21)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (22)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (23)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (24)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (25)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (26)

קריאת המגילה ביום בעלזא פורים תשעד (27)