בחורי ישיבת תורה ודעת התבסמו במשתה היין ויצאו בריקודים לכבוד היום • שמחה ויום טוב • צילום: JDN

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (1)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (2)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (3)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (4)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (5)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (6)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (7)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (8)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (9)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (10)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (11)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (12)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (13)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (14)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (15)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (16)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (17)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (18)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (19)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (20)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (21)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (22)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (23)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (24)

פורים ישיבת תורה ודעת JDN (25)