היין נשפך כמים והשמחה בכפל כפלים • משתה היין ביום הפורים בחצר הקודש ספינקא • צילום: JDN

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (1)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (2)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (3)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (4)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (5)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (6)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (7)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (8)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (9)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (10)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (11)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (12)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (13)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (14)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (15)

פורים טיש ספינקא פורים תשעד JDN (16)