חג הפורים בחצרו של כ"ק האדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א • צילום: JDN

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (1)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (2)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (3)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (4)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (5)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (6)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (7)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (8)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (9)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (10)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (11)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (12)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (13)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (14)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (15)

שושן פורים בית חיים יושע פורים תשעד (16)