בליל שישי האחרון הגיע קהל רב מתושבי וויליאמסבורג ליטו חלק בסעודת ההילולא להרה"ק מוויטצען בבית מדרשו בעיר - תמונות

קהל רב ממוקירי זכרו של הגה"צ רבי צבי הירש מייזליש זצ"ל אב"ד וויטצען, השתתפו בסעודת ההילולא שערך בנו מ"מ הגאון רבי יוסף משה שליט"א, בבית מדרשו בוויליאמסבורג.

בנו של בעל ההילולא סיים משניות ואמר קדיש. לאחר מכן נשא מדברותיו וסיפר עובדות על אביו זצ"ל, גם בן בעל ההילולא הרה"צ אב"ד לייפניק נשא דברים לזכר אביו זצ"ל.

אדמו"רי ורבני העיר הגיעו לכבד ולהוקיר את זכרו.

IMG_1270

IMG_1271

IMG_1273

IMG_1274

IMG_1281

IMG_1275