תמונות מגמר התעבודות לשכלולו בפאר והדר של בית המדרש דמונקאטש בבורו פארק • צילום:JDN

IMG_1666

IMG_1667

IMG_1668

IMG_1669

IMG_1670

IMG_1671