קהל רב מתלמידי וחסידי בית דושינסקיא בב''פ השתתפו בסעודת הילולא לזכרו של כ''ק אדמו''ר וגאב''ד ירושלים הגרי''מ דושינסקיא זיע''א - גלריה