חסידי בעלזא בלייקווד שבניו ג'רזי התאספו לכבוד מעמד הנחת אבן הפינה לבית המדרש • לאחר דרשות האורחים הרבניים החשובים הונחה אבן הפינה • אבן הפינה נוצקה ע"י כ"ק האדמו"ר מבעלז שליט"א בארץ הקודש • לאחר הנחת האבן ומגילת היסוד, התרוממו הרגליים טפח מעל הקרקע בתפילה ל"בורא עולם בקנין - השלם זה הבנין" • צילום:JDN

בורא עולם בקנין

בתפילת מנחה (2)

בתפילת מנחה

דומץ סאטמאר לעיקוואד מתקבל על ידי דומץ בעלזא הרב ר' פנחס ווינד

דומץ בעלזא בארא פארק ר' יהושע העשיל קאצבורג באמירת פרקי תהילים

דומץ בעלזא עם הרב וואזנער

דומץ סאטמאר מתקבל  בברכה על ידי העסקנים

דומץ סקווירא לעיקוואד באמירת פרקי תהילים במעמד

דייני חסידי בעלזא בארא פארק במעמד הנחת אבן הפינה

הגאון הגדול ר' מלכיאל קוטלר ראש ישיבת בית  מדרש גבוה דלעיקוואד נואם (2)

הגאון הגדול ר' מלכיאל קוטלר ראש ישיבת בית  מדרש גבוה דלעיקוואד נואם (3)

הגאון הגדול ר' מלכיאל קוטלר ראש ישיבת בית  מדרש גבוה דלעיקוואד נואם (4)

הגאון הגדול ר' מלכיאל קוטלר ראש ישיבת בית  מדרש גבוה דלעיקוואד נואם

הגאון הרב קוטלר ראש הישיבה דלעיקוואד מתקבל בברכה על ידי דומץ בעלזא הרב פנחס ווינד

הגאון ר' מלכיאל קוטלר ראש הישיבה , דומץ סאטמאר, ורב דבית מדרש קול אריה בארא פארק במעמד

הדומץ הרב ד' יהושע העשיל קאצבורג בהנחת אבן הפינה

הדומץ הרב הגאון ר' פנחס ווינד בדברי ברכה לרגל התמנותו כרב הקהילה (2)

הדומץ הרב הגאון ר' פנחס ווינד בדברי ברכה לרגל התמנותו כרב הקהילה

הדומץ הרב ר' פנחס ווינד בהנחת אבן הפינה לבית המדרש (2)

הדומץ הרב ר' פנחס ווינד בהנחת אבן הפינה לבית המדרש (3)

הדומץ הרב ר' פנחס ווינד בהנחת אבן הפינה לבית המדרש

הדומץ הרב ר' פנחס ווינד נואם

הנגיד ר' מנשה פרנקל עם דומץ בעלזא הרב ר' פנחס ווינד

העסקן הדגול ר' משה פרץ שווארץ מנחה המעמד

הרב מרדכי שיף בן גאבד אנטווערפן נושא דברים במעמד

הרב מרדכי שיף בן גאבד אנטווערפען נושא דברים במעמד (2)

הרב מרדכי שיף בן גאבד אנטווערפען נושא דברים במעמד (3)

הרב מרדכי שיף בן גאבד אנטווערפען נושא דברים במעמד

הרב ר' יצחק שאול ברוננער מרבני חסידי בעלזא בארא פארק נואם

התקדמות הבניה (2)

התקדמות הבניה בהבתים

התקדמות הבניה

חלק מהקהל במעמד

חלק מהקהל בריקוד לרגל המעמד

חלק מהקהל

חסידי בעלזא מגיעים למעמד

מרן שליטא ביציקת האבן הפינה בביתו נאוה קודש

ראש הישיבה הגאון ר' מלכיאל קוטלר מתקבל בברכה על ידי העסקנים ר' אביגדור קליין ור' משה פרץ שווארץ

ריקוד לאחר המעמד

שהכל נהיה בדברו