אמש נערכה שמחת האירוסין לבת הגאון רבי שאול אלתר, ראש ישיבת 'שפת אמת' גור. השמחה נערכה באולמי 'בית מלכה' בירושלים בהשתתפות קהל רב. החתן הוא הבחור שמחה בונים שפירא, בנו של הרב בנציון שפירא מלייקווד שבניו גרז'י.

הגרש אלתר אירוסין בת (1)

הגרש אלתר אירוסין בת (2)

הגרש אלתר אירוסין בת (3)

הגרש אלתר אירוסין בת (4)

הגרש אלתר אירוסין בת (5)

הגרש אלתר אירוסין בת (6)