בכירים במשטרת לייקווד הגיעו לחיזוק קשרי רשויות - קהילה עם תושבי לייקווד ובקרו בביתו של ראש הישיבה, הרה"ג מלכיאל קוטלר שליט"א

קציני משטרת לייקווד הגיעו בשבוע שעבר לביקור במעונו של ראש ישיבת 'בית מדרש גבוה' – ישיבת לייקווד, הגאון רבי מלכיאל קוטלר שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

הגר"מ קוטלר הפגין התעניינות בפעילות המשטרתית. הקצינים סקרו בפני ראש הישיבה את פעילותם הענפה בעיר.

הגר"מ קוטלר בירכם בחום שיראו ברכה והצלחה בכל מעשיהם, ונפרדו ממנו לשלום.

קציני המשטרה בבית הגר''מ קוטלר

2

3