אמש (ד') הגיע כ''ק האדמו''ר מקאז'ניץ שליט''א לפרדס האתרוגים של משפחת גרליץ בכפר חב''ד על מנת לקיים את מנהג ברכת האילנות הנהוג בחודש זה , בשהותו בכפר אף ביקר האדמו"ר במשרדי 'צור סוכנות' המשווקת יינות בוטיק בבעלות הר' צבי צור הי"ו - צילום אלי סגל