גאב''ד לונדון הגר''א פאדווא הגיע לאחת המאפיות בלונדון לאפיית מצות יחד עם אחיו הגר''י פאדווא אב''ד קהל חשב האפוד וחבר ביד''ץ כדתיא - תיעוד