בחורי ישיבה קטנה טשארנאביל נבחנו על מסכתותנדרים ושבועות לאחר שעמדו בכור המבחן זכו לימי התעלות במלון פלטרין בטבריה במסגרת שבת התאחדות , גולת הכותרת היה בליל ר''ח ניסן כשהתקיים מעמד מיוחד לרגל סיום הזמן בראשות כ''ק אדמו''ר מטשארנאביל שליט''א שנשא מדברות קדשו , הנחה את המעמד משגיח הישיבה הגר''פ גרינוואלד כן נשאו דברים ראשי הישיבה הגר''א שובקס והגרי''ש קאהן - גלריה

סיום הזמן, כל סיום הזמן, מתאפיין באות הודיה על העבר. כל תקופת החורף חולפת בראש המשתתפים, תחילת הזמן בחודש תשרי, המשכו בחודשי כסלו, ה'חזרות' של טבת, המבצעים של שבט, אדר א', אדר ב'. כל אחד, לכאורה, עם עליותיו ומורדותיו.

גם בישיבת טשארנאביל ציינו השבוע את סיום זמן החורף, אך כשהבחורים עלו לקטוף את הפירות, הקרינו פניהם סיפוק עצום של חדוות התורה. ניכר עליהם כי זרעו בדמעה ולאחר היגיעה הגדולה מצאו כדי מידתם בכור המבחן.

פתח את המעמד משגיח הישיבה, הרה"ג רבי פינחס גרינוואלד. הוא, שבמשך כל ימי השנה מנווט בתבונה רבה את התלמידים ודואג לכל אחד באופן אישי, התקשה להסתיר את התרגשותו והעלה על נס את שקידתם של התלמידים במהלך השנה.

את משא ההדרן נשא הגה"ח רבי אברהם שובקס שליט"א, ראש הישיבה, שבמתק לשונו קרא לא להרפות מהתמדת התורה, "בטשארנאביל לעולם לא מסתיים הזמן. הימים הבאים הם רק ריווח להתבונן. כעת כשאין המסגרת בישיבה מחייבת אפשר יותר ויותר להתעלות בתורה".

בקשב רב היטו אוזן למשא המרכזי מפי הגאון רבי ישעי' שלום קאהן שליט"א, ראש הישיבה. "אשריכם תלמידי חכמים", קרא לפני התלמידים, "שדברי תורה חביבין עליכם 'ביותר'. הוכחתם לכולם שדברי תורה אכן חביבים עליכם ביותר מכל הדברים, היה זה מחזה מרנין לא פעם לראותכם בשעות הפנאי כשעזבתם הכל ורצתם לחדרי תורה שחביבים עליכם. אשריכם…"

הס הושלך בקהל עת פתח בדברות קדשו כ"ק מרן אדמו"ר מטשארנאביל שליט"א והאציל מהודו על התלמידים, "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. בכוח התורה ודאי ניגאל גאולת עולם". בהמשך עברו בזה אחר זה התלמידים לחלוקת הפרסים שהוענקו על ידי כ"ק האדמו"ר שליט"א. תשורה נאה לאות על התמדתם.

בסיום הזמן זכו התלמידים לימים חווייתים בעיה"ק טבריה כשהגיעו לשבת התאחדות בצוותא עם כל צוות הישיבה במלון פלטרין כשהמלון הוכשר מבעוד מועד לשירות הישיבה ברוחניות ובגשמיות.

בערב ר"ח ניסן יצאו למסע תפילה נרגש להשתטח על הציונים הקדושים שבגליל להתפלל על הכלל והפרט.