כל פעם זה חיזוק מחדש לראות את שריד לדור דעה מרן ראש הישיבה בגילו בא לחזק בכינוסים את בני התורה אנחנו נזכרים לפני שנים שמרן הרב שך היה מגיע בשנותיו האחרונות