ילדי כתה ח' בתלמוד תורה בעלזא בירושלים נבחנו על פרק כל שעה אצל הרה"ג ר' אהרן דירנפלד שליט"א ראש הרמי"ם בישיבה דחסידי בעלזא ירושלים, ואצל הרה"ג ר' שמואל יעקב לנדאו שליט"א רוש כולל בעלזא בית שמש. ולאחמ"כ נערכה מבחן פומבי באולם האוכל של התלמוד תורה בקרית בעלזא בירושלים. ...

ילדי כתה ח' בתלמוד תורה בעלזא בירושלים נבחנו על פרק כל שעה אצל הרה"ג ר' אהרן דירנפלד שליט"א ראש הרמי"ם בישיבה דחסידי בעלזא ירושלים, ואצל הרה"ג ר' שמואל יעקב לנדאו שליט"א רוש כולל בעלזא בית שמש.

ולאחמ"כ נערכה מבחן פומבי באולם האוכל של התלמוד תורה בקרית בעלזא בירושלים.