הגה"צ רבי שמעון זאב מייזליש שליט"א, חתנו של האדמו"ר מסאטמאר ורב דביהמ"ד ישמח משה בקרית יואל, שוהה באנטוורפן • ביקר גם בבית הגה"צ גאב"ד אנטוורפן, שקיבלו בחביבות רבה

1

2

4

5

הגרש''ז מייזליש בבית גאב

8

9