הגאון ר' ברוך דב פוברסקי ר''י פוניבז' בדק אמש את החמץ בביתו צלם המערכת שוקי לרר תיעד