הרה''צ ר' אהרן געלציילער ר''י שומרי אמונים בדק את חמצו ושרף את החמץ סמוך לביתו בירושלים יחד עם תלמידיו - צילום אידישע טעגליכע נייעס