המונים מתושבי ב''ב הגיעו למכירת חמץ אצל גאב''ד נוה אחיעזר בשכונת נוה אחיעזר בב''ב - גלריה