כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים שליט"א הגיע לבאר שע"י מגדל המים בבני ברק לשאיבת מים שלנו, צפו