כ''ק אדמו''ר מסאדיגורה שליט''א השוהה בימי החג בקרב בני קהילתו בשכונת גולדס גרין בלונדון הגיע לביקור חג אצל הגה''צ רבי אלחנן היילפרין גאב''ד ראדומשילא וגולדס גרין - תיעוד