חבל שלא ייחסתם יחוסו של החתן לנין האדמו"ר מקאפיטשיניץ זצוק״ל שהרב אוירבאך מתל אביב הוא חתנו של האדמו״ר זצ״ל