בשמחת נישואי ניני האחים לבית ויז'ניץ שהתקיימה אמש בירושלים, הגיע כ"ק אדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א לפאר את השמחה, התכבד בברכה אחריתא ורקד עם החתן והמחותנים • גלרית תמונות ענק

מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו אמש בשמחת הנישואין לנין הרה"ק בעל 'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ זצוק"ל ונין מרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל.

החתן הינו בן לנכדם, הרה"ג אהרן אויערבך שליט"א בנו של הגאון ר' מרדכי אויערבאך שליט"א וחתן ראב"ד אנטוורפן הגאון רבי אליהו שטרנבוך שליט"א.

הכלה לבית ויז'ניץ, נינת הרה"ק בעל 'אמרי חיים' מויז'ניץ זצוק"ל, ונכדת הגה"ק רבי אברהם דוד הורוביץ אב"ד שטראסבורג זצ"ל, בת לחתנו הרה"צ אליעזר ארנסטר אב"ד קרית מאור חיים צפת, שהינו בן הרה"צ רבי משה ארנסטר שליט"א רב אב"ד קרית מאור חיים ירושלים.

קרא עוד:
[postim]
השמחה התקיימה באולמי 'בית ישראל' בירושלים. עשרות אדמו"רים ורבנים הגיעו לפאר את השמחה ובראשם כ"ק אדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א, גיסו של סב החתן ראב"ד אנטוורפן.

בשולחן הכבוד נראו האדמו"רים: מבויאן, קופישניץ, דושינסקיא, זוויעהל, מאקאווא אלעד, כ"ק גאב"ד ירושלים, הרבנים הגאונים הצדיקים: רבי מנחם מנדל הגר אב"ד ויזניץ, רבי שמואל אליעזר שטרן דומ"צ 'זכרון מאיר' ב"ב, רבי שמואל אויערבך ר"י קול תורה, רבי עזריאל אויערבך רב שכונת בית וגן ירושלים, רבי משה דוד סולוביצ'ק ר"י בריסק, רבי משה שטרנבוך ראב"ד העדה החרדית, רבי מנחם ארנסטר ר"י ויזניץ והמשפיע רבי צבי מאיר זילברברג.

בשבע ברכות כובדו הגאונים הצדיקים: האדמו"ר מקופישניץ, רבי שמואל אליעזר שטרן, הרה"צ אב"ד ויז'ניץ, ובברכה אחריתא כובד כ"ק אדמו"ר מסערט ויזנ'יץ שליט"א, שבסיום הברכות קם ורקד עם החתן והמחותנים ושב למעונו שבחיפה.

צפו בגלרייה המרהיבה. (צילום: שמואל דריי JDN)
DSC_1440_[1600x1200]

DSC_1438_[1600x1200]

DSC_1274_[1600x1200]

DSC_1278_[1600x1200]

DSC_1280_[1600x1200]

DSC_1346_[1600x1200]

DSC_1347_[1600x1200]

DSC_1354_[1600x1200]

DSC_1358_[1600x1200]

DSC_1365_[1600x1200]

DSC_1441_[1600x1200]

DSC_1444_[1600x1200]

DSC_1446_[1600x1200]

DSC_1450_[1600x1200]

DSC_1456_[1600x1200]

DSC_1460_[1600x1200]

DSC_1472_[1600x1200]

DSC_1477_[1600x1200]

DSC_1489_[1600x1200]

DSC_1495_[1600x1200]

DSC_1518_[1600x1200]

DSC_1522_[1600x1200]

DSC_1531_[1600x1200]

DSC_1534_[1600x1200]

DSC_1554_[1600x1200]

DSC_1571_[1600x1200]

DSC_1620_[1600x1200]

DSC_1631_[1600x1200]

DSC_1646_[1600x1200]

DSC_1655_[1600x1200]

DSC_1672_[1600x1200]

DSC_1696_[1600x1200]

DSC_1725_[1600x1200]

DSC_1727_[1600x1200]

DSC_1742_[1600x1200]

DSC_1746_[1600x1200]

DSC_1751_[1600x1200]

DSC_1781_[1600x1200]

DSC_1790_[1600x1200]

DSC_1793_[1600x1200]

DSC_1800_[1600x1200]

DSC_1815_[1600x1200]

DSC_1827_[1600x1200]

האדמו

DSC_1871_[1600x1200]

DSC_1873_[1600x1200]

DSC_1902_[1600x1200]