צפו בגלריה מחג המצות אצל כ''ק אדמו''ר מלעלוב ירושלים מבדיקת חמץ ועד העליה לרגל ע''י שריד בית מקדשינו