יחי אדונינו מורינו ורבינו ……… זכות אביו וזקנו יגן עלינו